We zijn trots op onze school!

Christelijke basisschool De Hoeksteen is een hechte gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders, die op intensieve wijze met elkaar samenwerken. Met elkaar willen we een fundamentele bijdrage leveren aan de groei van leerling(en) naar de volwassenheid. Kernwaarden daarbij zijn de begrippen; 1. Identiteit & veiligheid, 2. Samenwerking, 3. Vertrouwen en 4. Uitdaging.

1. Identiteit biedt veiligheid!
Vanuit onze christelijke identiteit willen we de kinderen vertrouwd maken met de Bijbelse boodschap en deze vertalen naar de tijd waarin we leven. We voeden niet op tot geloof, maar handelen vanuit het geloof. De Bijbel leert ons elkaar lief te hebben, zorg te dragen voor onze naaste en op te komen voor de zwakkeren. We hebben respect voor elkaar ongeacht ras, godsdienst of cultuur. Iedereen is anders en mag anders zijn bij ons op school! We weten dat leerlingen zich eerst veilig en op hun gemak moeten voelen, alvorens zij tot leerprestaties kunnen komen. Het onderwijs vindt daarom plaats in een klimaat van
openheid en veiligheid waarin leerlingen met plezier groeien en ontwikkelen. De Hoeksteen creëert een werkklimaat waarin de leerlingen, het team en de ouders zich erkend en gewaardeerd voelen. Het sleutelwoord hierbij is open communicatie. Vertrouwen, verbinding en vakmanschap zijn naast respect, geloof in elkaar en een open mind herkenbaar binnen onze school. aan, willen voortdurend leren, zien het werk als uitdaging en zijn er trots op. Een voorbeeld hiervan is de collegiale consultatie. Door bij elkaar in de klas te kijken en elkaar feedback te geven, geven wij vorm aan De Hoeksteen als lerende organisatie.

2. Vertrouwen als basis!
Op De Hoeksteen is vertrouwen de basis voor de samenwerking tussen leerlingen, teamleden en ouders. Vertrouwen groeit door de andere te leren kennen, open te staan voor elkaar, elkaar gelijkwaardig te behandelen en door gemeenschappelijk verantwoordelijkheid te nemen voor het onderwijs. Graag maken we gebruik van de aanwezige kennis, kwaliteit en talent.

3. Samen staan we sterk!

Om leerlingen in beweging te krijgen is samenwerken essentieel. We denken daarbij aan leerlingen die onderling samenwerken, bijvoorbeeld door de inzet van coöperatieve
werkvormen.

Daarnaast is de samenwerking tussen leerkracht en ouders van groot belang. Het team is eensgezind in visie en opstelling naar ouders en andere externe deskundigen. Wij zien ouders als gelijkwaardige partner in opvoeding en onderwijs. Vanuit onze professionele expertise zullen wij altijd de samenwerking met ouders aangaan. Het team vormt met ouders en leerlingen een ‘gouden driehoek’ waarbinnen communicatie over en weer plaatsvindt.

Tot slot is ook de samenwerking binnen het team essentieel. De teamleden zijn niet alleen inspirator, onderwijzer en coach van de leerlingen, maar ook van elkaar. Ze spreken elkaar aan, willen voortdurend leren, zien het werk als uitdaging en zijn er trots op. Een voorbeeld hiervan is de collegiale consultatie. Door bij elkaar in de klas te kijken en elkaar feedback te geven, geven wij vorm aan De Hoeksteen als lerende organisatie.

4. We blijven uitdagen!
Wij geloven dat hoge verwachtingen leiden tot hoge resultaten. Onze (eind)resultaten liggen op een niveau dat aansluit bij deze verwachtingen. Samen werken wij er elke dag hard aan om ieder kind het maximale uit zichzelf te laten halen. Daarbij hebben we passende en eigentijdse leermiddelen voor de groepen 1 t/m 8 tot onze beschikking. Dit geldt ook voor het team en het management. We staan voor de dagelijkse uitdaging om onderwijskwaliteit daar waar mogelijk te verbeteren en daar gaan we voor!

20200612_125519
DSC_8288