1. We zijn een KLEINE DORPSSCHOOLen daardoor kennen alle leerkrachten alle kinderen en hun gezinssituatie. En daardoor zijn de lijnen kort, zowel in de school als tussen school en ouders.
  2. Op onze school staat GOED ONDERWIJSvoorop, maar wel in een setting waarin kinderen zich op hun gemak voelen. Als dat niet het geval is, dan lukt het leren niet voldoende.
  3. We werken met een CONTINUROOSTER, waarbij we uiteraard zorgen dat zowel leerling als leerkracht tussendoor een break hebben.
  4. De methodes die we gebruiken zijn EIGENTIJDS, ze passen bij de belevingswereld van de kinderen van nu en we maken didactische keuzes waar wij achter staan!
  5. Al onze leerkrachten zijn gekwalificeerd om de KANJERTRAININGte geven. In deze training, die we schoolbreed aanbieden, werken we aan het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
  6. ENGELSis dè wereldtaal, daarom bieden we deze taal (spelenderwijs) aan vanaf groep 1.
  7. Leerlingen die (hoog)begaafd zijn bieden we verdieping in de PLUSKLAS, die begeleid wordt door een leerkracht die daarin gespecialiseerd is.
  8. Wij hebben een HANDSCHRIFTDIDACTICUS in huis die leerkrachten de juiste begeleiding kan geven zodat de leerlingen een goed handschrift kunnen ontwikkelen.
  9. Taal-leesspecialist >  Wij hebben een taal-leesspecialist die adviezen geeft aan het team (methode, instructie, organisatie) om leerlingen beter te begeleiden in het ontwikkelen van hun leesvaardigheid.
  10. Rekenspecialist: Wij hebben een expert op het gebied van beleidsvorming in rekenonderwijs en het beleid rond de doorlopende leerlijnen Rekenen en Wiskunde en hun rol in de leeromgeving.
  11. Inpandige voorschool en BSO> M.i.v. september 2021 start onder de vlag van KDV De Toverfluit een voorschool en BSO op CBS de Hoeksteen.
DSC_5078
DSC_8440
DSC_9563