1.  We zijn een KLEINE DORPSSCHOOL en daardoor kennen alle leerkrachten alle kinderen en hun gezinssituatie. En daardoor zijn de lijnen kort, zowel in de school als tussen school en ouders.    
  2. Op onze school staat GOED ONDERWIJS voorop, maar wel in een setting waarin kinderen zich op hun gemak voelen. Als dat niet het geval is, dan lukt het leren niet voldoende.
  3. We werken met een CONTINUROOSTER, waarbij we zorgen uiteraard dat zowel leerling als leerkracht tussendoor een break hebben
  4. De methodes die we gebruiken zijn EIGENTIJDS, ze passen bij de belevingswereld van de kinderen van nu en maken didactische keuzes waar wij achter staan!
  5. Al onze leerkrachten zijn gekwalificeerd om de KANJERTRAINING te geven. In deze training, die we schoolbreed aanbieden, werken we aan het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen.Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
  6. ENGELS is dè wereldtaal, daarom bieden we deze taal (spelenderwijs) aan vanaf groep 1.
  7. Leerlingen die (hoog)begaafd zijn bieden we verdieping in de PLUSKLAS, die begeleid wordt een leerkracht die daarin gespecialiseerd is.

 

DSC_5078
DSC_8440
DSC_9563