Alles verandert, dus ook het onderwijs op CBS De Hoeksteen ondergaat continue verandering en ontwikkeling. Maar bij alles wat we veranderen en ontwikkelen staat voor ons de volgende vraag centraal: “Wat is goed voor de leerlingen op onze school?”

Als school hebben we de plicht om diverse beleidsstukken op te stellen waarin we onze ontwikkeling en ambities beschrijven. Aan deze verplichting voldoen we graag, want het helpt ons om het doel vast te houden en het helpt u om te weten wat er op de school van uw kind gedaan wordt!

In het schoolplan beschrijven we hoe het onderwijs eruitziet en vooral ook wat de ambities voor de jaren 2022-2026 zijn. De hoofdthema’s in het schoolplan zijn: onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en zorg voor kwaliteit.

Het SchoolOndersteuningsprofiel is een aanvulling op het schoolplan. In dit stuk beschrijven we met name het aanbod van basisondersteuning en extra ondersteuning wat uw kind op deze basisschool kan ontvangen.

We willen als team openstaan voor alle leerlingen die worden aangemeld op onze school. Mocht er sprake zijn van een specifieke ondersteuningsbehoefte bij uw kind, dan zullen we in een zorgvuldig traject afwegen of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden.

 

Hier kunt u kennisnemen van ons Schoolplan en SchoolOndersteuningsProfiel voor de periode 2022-2026: