Bestuursstructuur

M.i.v. 01-08-2023 is CBS de Hoeksteen aangesloten bij stichting Bommelerwijs. In deze stichting werken 7 scholen samen. Ze verzorgen onderwijs aan ruim 1600 leerlingen. De scholen staan in verschillende kernen en hebben elk een eigen historie en identiteit. Bommelerwijs heeft er daarom voor gekozen om alle scholen de ruimte te geven om zich optimaal aan te passen aan de wensen en eisen van de gemeenschap, waarvan zij onderdeel uitmaken.

Het bestuur van Bommelerwijs vormt als hoogste bestuursorgaan het bevoegd gezag van de bij de stichting aangesloten scholen. Binnen het bestuur is een functionele scheiding aangebracht tussen bestuur en intern toezicht, door onderscheid te maken tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur.

College van Bestuur:
A.E. Blatter (portefeuille algemene, personele en onderwijs zaken)
P.A.M. Ariaans (portefeuille financiële en facilitaire zaken)

Raad van Toezicht:
M. Boas (voorzitter)
E.H. Schouten (vice-voorzitter)
M.S.M.B. Beljaars
J.W.J. Verberne

MR
De MedezeggenschapsRaad is een raad, bestaande uit twee leerkrachten en twee ouders van de school, die advies- of instemmingsrecht heeft over uiteenlopende onderwerpen die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor de school, zoals bijvoorbeeld onderwijskundige doelstellingen, fusies, verbouwingen, aanname van een directeur en het schoolreglement. De MR wordt gevormd door: Jentiene de Meulmeester (leerkracht), Anne van Wijgerden (leerkracht), Henk Robbemondt (ouder) en Nicole de Raadt-Kalkman (ouder).

Activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit ouders die meedenken en een helpende hand bieden bij activiteiten als Sinterklaas, de Kerst- en Paasviering etc. Zonder deze hulp zouden veel activiteiten niet of nauwelijks gerealiseerd kunnen worden.

Rondje-paars_2
Rondje_roze