Kindgegevens

  familienaam*

  Voornaam*

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Geboortedatum*

  Geboorteplaats*

  Geboorteland*

  Nationaliteit*

  Geslacht*

  JongenMeisje

  BSN Nummer*

  1e Schooldag*

  Groep*

  Geloofsovertuiging*

  Bank/giro *

  Gegevens van eerste ouder of verzorger

  Naam*

  E-mailadres*

  Geboorteland*

  Opleiding*

  Beroep*

  Telefoon*

  Mobiel*

  Roepnaam*

  Bsn*

  Eén-oudergezin*

  JaNee

  Gehuwd met tweede ouder?*

  JaNee

  Gegevens van tweede ouder of verzorger

  Naam*

  E-mailadres*

  Geboorteland*

  Opleiding

  Beroep

  Telefoon

  Mobiel

  Contactpersoon bij afwezigheid ouders

  Naam*

  E-mailadres*

  telefoon*

  Mobiel*

  Huisarts*

  Bijzonderheden

  Was uw kind binnen een periode van 6 maanden voorafgaand aan de inschrijving op
  onze school ingeschreven op een andere school of instelling voor onderwijs?

  JaNee

  Zoja, welke school

  Plaats

  Wanneer bovengenoemd kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, is een bewijs van uitschrijving
  van de vorige school uiterlijk op de eerste schooldag een wettelijke verplichting.

  Overige Bijzonderheden

  CBS de Hoeksteen gaat uit van de Vereniging voor christelijk basisonderwijs te Well e.o. en heeft de christelijke identiteit als grondslag. Deze is gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. Wij
  proberen vanuit deze gedacht te leven en te werken met onze kinderen

  Hierbij verklaart de heer/mevrouwdat de hierboven ingevulde gegevens juist zijn en dat hij/zij akkoord gaat met onderstaande: Ik ga akkoord met bovenstaande

  Bijlage 1

  Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht: In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring opleiding in Nederland.

  Deel 2: Gegevens eerste ouders of verzorger

  Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder *

  Geboortedatum

  Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
  Categorie

  (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs - (v)so-zmlk- praktijkonderwijs/ LWOO - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool) - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) - mbo, hbo, wo-opleiding

  De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.

  Deel 3: Gegevens tweede ouders of verzorger

  Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder *

  Geboortedatum ouder 2

  Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond.
  Categorie

  (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs - (v)so-zmlk- praktijkonderwijs/ LWOO - vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, huishoudschool) - niet meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo- meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo , vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) - mbo, hbo, wo-opleiding

  De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33.

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.