Welkom… dat is het allerbelangrijkste wat we hier tegen u willen zeggen.

We heten u hartelijk welkom als nieuwe ouder*, die een passende school voor uw kind zoekt. Graag nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek met de directeur, zodat u al uw vragen kunt stellen en de sfeer kunt proeven! (Onder Downloads vindt u onze Schoolgids, om alvast een klein beetje kennis te maken…)

Datzelfde welkom roepen we toe aan ouders die hun kind(eren) dagelijks toevertrouwen aan de leerkrachten die onderwijs bieden op onze school. Hebt u vragen of misschien zorgen over de ontwikkeling, de leerresultaten van uw kind, schroom niet en loop binnen. Ook andere zaken in belang van uw kind of de gehele school mag u uiteraard melden.

Als school hebben we u nodig, want u kent uw kind, hoort de verhalen en ziet plezier of verdriet. Uw kind heeft (ook) uw support nodig om door de schoolcarrière heen te komen! Daarvoor biedt u thuis een luisterend oor en helpende hand, maar af en toe doen we als school ook een beroep op u als ouders. Dat kan gaan om incidentele activiteiten, maar we hebben soms ook leden voor een bestuur, mr of activiteitencommissie nodig. (Meer hierover leest u onder Onze School / Organisatie.)

Op diverse manieren houden wij u als ouders op de hoogte van het wel en wee van de school en van uw kinderen. Elk jaar verschijnt er een nieuwe Schoolgids en maandelijks is er de Informatiebrief. Per groep gebruiken we de app Parro, hierop komen (in een beveiligde omgeving) de nieuwtjes en foto’s van de groep waarin uw kind zit.

Als ouder ontvangt toegang tot het Ouderportal van ParnasSys. Dit is ons webbased leerlingadministratiesysteem. Via dit portaal hebben ouders inzage in de persoonlijke gegevens van hun kind. Ook uitslagen van Cito-toetsen en methodetoetsen zijn zichtbaar voor ouders. De kinderen krijgen tweemaal per jaar een Rapport mee naar huis, vervolgens is er een spreekavond waar de resultaten toegelicht kunnen worden. Voor tussentijdse
gesprekken is, zoals eerder aangegeven, altijd de mogelijkheid!

*Voor de leesbaarheid hanteren we in de tekst het begrip ouders, maar daar kan ook ‘verzorgers’ gelezen worden.

Activiteiten - CBS De Hoeksteen Well
Leren en plezier maken - CBS de Hoeksteen Well